Welkom bij ProNect Kennistransfer

  • ProNect is gespecialiseerd in kennis verzamelen, kennis vastleggen en kennis overdragen.
  • ProNect zet kennis om in heldere tekst of onderwijs.
  • ProNect verzorgt colleges, lessen en lezingen en is beoordelaar bij toetsen en assessments.
  • ProNect formuleert en begeleidt wetenschappelijk en toegepast onderzoek.
Kennisgebieden
Gezondheidszorg, cognitie, breinleren, onderwijs en onderwijskunde, talen, management, klinische linguïstiek, logopedie, schrijfvaardigheid, neuropsychologie, zorg en welzijn, filosofie en ethiek, wetenschappelijk onderzoek.